1. idrott

  idrott är organiserade kroppsövningar för motion eller tävling.
 2. idrott

  i`drott subst. ~en ~er ORDLED: idrott-en
  Svensk ordbok
 3. gotländsk idrott

  gotländsk idrott, se gutnisk idrott.
 4. antik idrott

  antik idrott, den idrott som utövades i det antika Grekland och Rom.
 5. akademisk idrott

  akademisk idrott, studentidrott, universitets- och högskoleidrott, är i Sverige organiserad i det 1913 grundade Sveriges akademiska idrottsförbund (SAIF).
 6. militär idrott

  militär idrott, idrott som anknyter till militär utbildning.
 7. gutnisk idrott

  gutnisk idrott, gemensam benämning på de idrotter som i flera sekler bedrivits på Gotland.
 8. allmän idrott

  allmän idrott, tidigare en vanlig benämning på löpningar, hopp och kast, numera detsamma som friidrott.
 9. Svensk Idrott

  Svensk Idrott, officiellt organ för Riksidrottsförbundet (RF) 1929–2013.
 10. medeltidens idrott

  medeltidens idrott fick sin mest kända och avancerade uttrycksform inom riddarkulturen med dess torneringar.