1. idrotta

  i`drotta verb ~de ~t ORDLED: idrott-ar SUBST.: idrottande; idrott
  Svensk ordbok
 2. idrott

  idrott är organiserade kroppsövningar för motion eller tävling.
 3. idrott

  i`drott subst. ~en ~er ORDLED: idrott-en
  Svensk ordbok
 4. gotländsk idrott

  gotländsk idrott, se gutnisk idrott.
 5. antik idrott

  antik idrott, den idrott som utövades i det antika Grekland och Rom.
 6. Tidning för idrott

  Tidning för idrott, Sveriges första betydande specialtidning för idrott, utgiven 1881–1919 (från 1898 som Ny tidning för idrott).
 7. akademisk idrott

  akademisk idrott, studentidrott, universitets- och högskoleidrott, är i Sverige organiserad i det 1913 grundade Sveriges akademiska idrottsförbund (SAIF).
 8. gutnisk idrott

  gutnisk idrott, gemensam benämning på de idrotter som i flera sekler bedrivits på Gotland.
 9. allmän idrott

  allmän idrott, tidigare en vanlig benämning på löpningar, hopp och kast, numera detsamma som friidrott.
 10. militär idrott

  militär idrott, idrott som anknyter till militär utbildning.