1. ids

  ids se idas
  Svensk ordbok
 2. Idstedt

  Idstedt, ort 8 km norr om staden Schleswig, i Schleswig–Holstein, Tyskland, se Isted.
 3. Annika Idström

  Idström, Annika, 1947–2011, finsk författare.
 4. cybersäkerhet

  cybersäkerhet (engelska cyber security), tekniker, metoder och processer för att bevara och skydda digitala tillgångar från skador, attacker eller obehörig åtkomst.

 5. Kroatien

  Kroatien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 6. idas

  i`das el. i´ds verb iddes itts, pres. ids äv. ides ORDLED: id-as
  Svensk ordbok