1. idyll

  idyll (latin idyllium, av grekiska eidyllion ’kort dikt, ofta med ämne ur herdelivet’, diminutivbildning till eidos ’gestalt’, ’bild’), benämning på Theokritos herdedikter på hexameter med motiv från Kos och Sicilien.
 2. idyll

  idyll´ subst. ~en ~er ORDLED: idyll-en
  Svensk ordbok
 3. idylliker

  idyll´iker subst. ~n, plur. ~ ORDLED: idyll-ik-ern
  Svensk ordbok
 4. idyllisk

  idyll´isk adj. ~t ORDLED: idyll-isk
  Svensk ordbok
 5. Merlin

  Merlin, trollkarlen i de medeltida vers- och prosaberättelserna om kung Artur.
 6. bondediktning

  bondediktning, litteratur med böndernas liv som motiv.

 7. schwabiska romantikerna

  schwabiska romantikerna , schwabiska skolan, en grupp diktare verksamma 1810–50.
 8. Georgios Drosinis

  Drosinis, Georgios, 1859–1951, grekisk författare.
 9. Jarl Hemmer

  Hemmer, Jarl, 1893–1944, finlandssvensk författare.
 10. Oscar Pletsch

  Pletsch, Oscar, 1830–88, tysk barnboks­konstnär.