1. idyll

  idyll (latin idyllium, av grekiska eidyllion ’kort dikt, ofta med ämne ur herdelivet’, diminutivbildning till eidos ’gestalt’, ’bild’), benämning på Theokritos herdedikter på hexameter med motiv från Kos och Sicilien.
 2. idyll

  idyll´ subst. ~en ~er ORDLED: idyll-en
  Svensk ordbok
 3. Merlin

  Merlin, trollkarlen i de medeltida vers- och prosaberättelserna om kung Artur.
 4. Jarl Hemmer

  Hemmer, Jarl, 1893–1944, finlandssvensk författare.
 5. Salomon Gessner

  Gessner, Salomon, 1730–88, schweizisk (tyskspråkig) författare och målare.
 6. schwabiska romantikerna

  schwabiska romantikerna , schwabiska skolan, en grupp diktare verksamma 1810–50.
 7. Georgios Drosinis

  Drosinis, Georgios, 1859–1951, grekisk författare.
 8. bondediktning

  bondediktning, litteratur med böndernas liv som motiv.

 9. Peter Egge

  Egge, Peter Andreas, 1869–1959, norsk författare.
 10. Bengt Landgren

  Landgren, Bengt, 1942–2012, litteraturforskare, professor i Uppsala från 1982.