1. idyll

  idyll (latin idyllium, av grekiska eidyllion ’kort dikt, ofta med ämne ur herdelivet’, diminutivbildning till eidos ’gestalt’, ’bild’), benämning på Theokritos herdedikter på hexameter med motiv från Kos och Sicilien.
 2. idyll

  idyll´ subst. ~en ~er ORDLED: idyll-en
  Svensk ordbok
 3. Merlin

  Merlin, trollkarlen i de medeltida vers- och prosaberättelserna om kung Artur.
 4. schwabiska romantikerna

  schwabiska romantikerna , schwabiska skolan, en grupp diktare verksamma 1810–50.
 5. Georgios Drosinis

  Drosinis, Georgios, 1859–1951, grekisk författare.
 6. Jarl Hemmer

  Hemmer, Jarl, 1893–1944, finlandssvensk författare.
 7. bondediktning

  bondediktning, litteratur med böndernas liv som motiv.

 8. Johan Anders Wadman

  Wadman, Johan Anders, 1777–1837, poet.
 9. Thomas Thaarup

  Thaarup, Thomas, 1749–1821, dansk författare.
 10. Johann Heinrich Voss

  Voss, Johann Heinrich, 1751–1826, tysk författare.