1. bukolisk poesi

  bukolisk poesi, idylliserande diktning med motiv från herdelivet; jämför herdediktning.
 2. Leonidas från Tarent

  Leonidas från Tarent (grekiska Leōnidas), grekisk epigramdiktare verksam under 200-talet f.Kr.
 3. Stig Åsberg

  Åsberg, Stig, 1909–68, tecknare, grafiker.
 4. Józef Bohdan Zaleski

  Zaleski, Józef Bohdan, 1802–86, polsk författare.
 5. Karin Stjernholm Ræder

  Stjernholm Ræder, Karin, född Stjernholm, 1915–2010, författare och illustratör.
 6. Kail Yard-skolan

  Kail Yard-skolan, ”köksträdgårdsskolan”, beteckning för några skotska författare som i slutet av 1800-talet skrev idylliserande skisser och romaner om skotskt lant- och småstadsliv, främst J.M. Barrie, S.R. Crockett (1860–1914) och Ian Maclaren, pseudonym för John Watson (1850–1907).
 7. Randolph Caldecott

  Caldecott, Randolph, 1846–86, brittisk konstnär.
 8. konstnärsroman

  konstnärsroman, roman om (bild)-konstnärer. Genren har sitt ursprung i 1800-talets Frankrike med dess framväxande konstmarknad, och romanerna rör sig gärna med återkommande typer och situationer.
 9. skolplansch

  skolplansch, färglagd upphängbar bildframställning som i folkskolan användes som ett pedagogiskt redskap för att åskådliggöra bland annat djur, länder och och människokroppen. 

 10. tiotalet

  tiotalet, 10-talet, litteraturhistorisk benämning på 1910-talets litteratur och författare, främst med avseende på decenniets samhällsfokuserade, realistiska diktning.