1. ifall

  ifall´ konj. ORDLED: i--fall
  Svensk ordbok
 2. filosofi

  filosofi är den vetenskap som studerar de grundläggande villkoren för tillvaron, vetandet och moralen.
 3. hetär

  hetär, prostituerad i antikens Grekland.

 4. Anna Maria Lenngren

  Lenngren, Anna Maria, född Malmstedt 18 juni 1754, död 8 mars 1817, författare.
 5. fläder

  fläder, Sambucus nigra, art i familjen desmeknoppsväxter.
 6. människosyn

  människosyn är en uppfattning om hur människor är i grunden, det vill säga vilka egenskaper och möjligheter människor för det mesta har.

 7. operationell definition

  operationell definition, definition som anger ett förfarande (en operation) som gör det möjligt att avgöra om ett givet fenomen faller under det definierade begreppet och att mäta det, ifall begreppet är kvantitativt.
 8. ingress

  ingress är en del i början av en artikel som sammanfattar det viktigaste i texten.
 9. ushebti

  ushebti, ushabti, shabti, egyptisk gravstatyett av vax, sten, trä eller glaserad keramik, förekommande från 2200-talet till 300-talet f.Kr.
 10. presens

  presens, ett finit tempus vars grundbetydelse är nutid, dvs. tid som till någon del sammanfaller med talögonblicket.