1. ifatt

  ifatt´ äv. i fatt´ adv. ORDLED: i--fatt
  Svensk ordbok
 2. i fatt

  i fatt se ifatt
  Svensk ordbok
 3. Medea

  Medea (grekiska Mēdeia), i grekisk myt trollkunnig dotter till kung Aietes av Kolchis och sondotter till guden Helios.
 4. fåglar

  fåglar, Aves, klass ryggradsdjur med ca 9 800 nu levande arter.
 5. roman

  roman, i allmänhet ett uppdiktat, berättande verk, som i motsats till epos är utformat på prosa och framställer ett till den privata sfären hörande förlopp av begränsat omfång, t.ex. ett enskilt människoliv eller en del därav.
 6. elektronrör

  elektronrör, traditionell elektronisk förstärkare av elektriska signaler, bestående av en behållare, oftast av glas, som är evakuerad och innehåller två eller flera elektroder.
 7. ocklusion

  ocklusion, inom meteorologin slutstadiet i utvecklingen av ett lågtryck i gränszonen mellan olika luftmassor, då den kalla luften på baksidan av lågtrycket hinner ifatt den kalla luften på framsidan.
 8. Gunder Andersson

  Andersson, Gunder, född 1943, författare, kulturjournalist.
 9. Klaus Barbie

  Barbie, Klaus, Slaktaren från Lyon, 1913–91, tysk krigsförbrytare.
 10. Atalante

  Atalante, i grekisk myt en jägarinna, som deltog i jakten på det kalydoniska vildsvinet.