1. ifråga

  ifråga se i fråga
  Svensk ordbok
 2. ifrågakomma

  ifrå`gakomma verb ifrågakom ifrågakommit ifrågakommen ifrågakomna, pres. ifrågakommer ORDLED: i-fråga--komm-er SUBST.: ifrågakommande
  Svensk ordbok
 3. ifrågasätta

  ifrå`gasätta verb ifrågasatte ifrågasatt, pres. ifrågasätter ORDLED: i-fråga--sätt-er SUBST.: ifrågasättande, ifrågasättning
  Svensk ordbok
 4. ifrågavarande

  ifrå`gavarande adj., ingen böjning ORDLED: i-fråga--var-ande
  Svensk ordbok
 5. i fråga

  i frå´ga el. ifrå´ga adv. ORDLED: i--fråga
  Svensk ordbok
 6. sköld

  sköld, inom heraldiken huvudattribut för exponering av en vapenbild (sköldemärke), varvid helheten utgör ett heraldiskt vapen.
 7. paradigm

  paradigm, efter Thomas Kuhn benämning på det mönster som styr vetenskapligt tänkande.
 8. planhushållning

  planhushållning, styrning av ekonomisk verksamhet som utgår från en i förväg centralt fastställd plan.
 9. encyklopedi

  encyklopedi, referensverk, i tryckt eller digital form, som har ambitionen att sammanfatta allt vetande, antingen i allmänhet eller inom ett visst område.
 10. kongruens

  kongruens, som grammatisk term överensstämmelse mellan ord ifråga om ett visst grammatiskt böjningsdrag.