1. Krimkriget

  Krimkriget, väpnad konflikt 1853–56 med huvudsaklig skådeplats på Krim mellan å ena sidan Ryssland, å andra sidan en koalition bestående av Storbritannien, Frankrike, Osmanska riket och Sardinien.
 2. dendritceller

  dendritceller, speciell grupp av fagocyterande celler (se fagocyt och mononukleärt fagocytsystem) som finns i alla kroppsvävnader och som har fått sitt namn av att de är rikligt försedda med förgrenade utskott, dendriter.
 3. kvinnorörelse

  kvinnorörelse, frivillig samverkan i syfte att upphäva kvinnors underordnade samhällsställning.
 4. Sovjetunionen

  Sovjetunionen, Sojuz Sovetskich Sotsialistitjeskich Respublik, SSSR (med ryska bokstäver CCCP), åren 1922–91 statsbildning i nordöstra Europa och norra Asien; 22,4 miljoner km2, 288,6 miljoner invånare (1990).

 5. mareld

  mareld, lysande stråk som man ser på vattenytan i alla hav, vid svenska västkusten främst på sensommarkvällar.
 6. beredskap

  beredskap, begrepp inom det militära och det civila försvaret.
 7. Gripsholm

  Gripsholm, kungligt slott i Mariefred, Strängnäs kommun, Södermanland (Södermanlands län).
 8. inhumana vapen

  inhumana vapen, egentligen särskilt inhumana vapen, term inom krigets lagar: vapen som på grund av sin verkan inte får användas enligt folkrätten, antingen därför att de urskillningslöst drabbar civila och soldater eller därför att de förorsakar s.k. onödigt lidande.
 9. ouvertyr

  ouvertyr, uvertyr, instrumentalt inledningsstycke till ett större sceniskt verk (opera, balett, operett) eller oratorium.
 10. igångsätta

  igång`sätta verb igångsatte igångsatt, pres. igångsätter ORDLED: i-gång--sätt-er SUBST.: igångsättande, igångsättning
  Svensk ordbok