1. igen

  igen´ adv. ORDLED: i--gen
  Svensk ordbok
 2. igenkänning

  igenkänning betecknar inom psykologin en minnesprocess som är verksam på två nivåer, dels en ytlig som innebär att något upplevs som bekant, dels en djupare som innebär att man söker i minnet för att närmare identifiera det som verkar bekant.
 3. igenkänningssignalering

  igenkänningssignalering, IK, IFF (engelska Identification of Friend or Foe), metod att, vanligen med elektroniska hjälpmedel, särskilja olika enheter från varandra, t.ex. fartyg eller flygplan.
 4. igensättningsbrytning

  igensättningsbrytning, brytning av malm under jord i rum som sedan återfylls (”igensätts”).
 5. igenkänningsmått

  igenkänningsmått, inom skeppsmätningstekniken ett fartygs dimensioner vad gäller längd, bredd, djup och djupgående.
 6. igenväxningstorvmark

  igenväxningstorvmark, fornsjötorvmark , torvmark uppkommen genom naturlig igenväxning av en sjö.
 7. gå igen

  gå igen´ verb gick gått, pres. går ORDLED: går i--gen
  Svensk ordbok
 8. ta igen

  ta igen´ verb tog tagit, pres. tar ORDLED: tag-it i--gen SUBST.: igentagande, igentagning
  Svensk ordbok
 9. smälla igen

  smälla igen´ verb smällde smällt, pres. smäller ORDLED: smäll-er i--gen SUBST.: igensmällande
  Svensk ordbok
 10. snöa igen

  snöa igen´ verb snöade snöat ORDLED: snö-ar i--gen SUBST.: igensnöande
  Svensk ordbok