1. igensättningsbrytning

  igensättningsbrytning, brytning av malm under jord i rum som sedan återfylls (”igensätts”).

 2. igenkänning

  igenkänning betecknar inom psykologin en minnesprocess som är verksam på två nivåer, dels en ytlig som innebär att något upplevs som bekant, dels en djupare som innebär att man söker i minnet för att närmare identifiera det som verkar bekant.
 3. igenväxningstorvmark

  igenväxningstorvmark, fornsjötorvmark , torvmark uppkommen genom naturlig igenväxning av en sjö.
 4. igen

  igen´ adv. ORDLED: i--gen
  Svensk ordbok
 5. New Deal

  New Deal, samlingsbeteckning för de åtgärder som sattes in för att häva den ekonomiska depressionen i USA under främst 1930-talet.

 6. Berlinmuren

  Berlinmuren, östtysk gränsmur mellan Västberlin och Östberlin, påbörjad 13 augusti 1961 då gränsen stängdes helt.

 7. Astrid Lindgren

  Lindgren, Astrid, född Ericsson 14 november 1907, död 28 januari 2002, författare.
 8. Irland

  Irland, stat omfattande större delen av ön med samma namn.

 9. mitos

  mitos, delning av en cell och dess cellkärna i två genetiskt identiska dotterceller.

 10. Sydafrika

  Sydafrika, stat i södra Afrika.