1. igenkänning

  igenkänning betecknar inom psykologin en minnesprocess som är verksam på två nivåer, dels en ytlig som innebär att något upplevs som bekant, dels en djupare som innebär att man söker i minnet för att närmare identifiera det som verkar bekant.
 2. igen

  igen´ adv. ORDLED: i--gen
  Svensk ordbok
 3. igenkänningssignalering

  igenkänningssignalering, IK, IFF (engelska Identification of Friend or Foe), metod att, vanligen med elektroniska hjälpmedel, särskilja olika enheter från varandra, t.ex. fartyg eller flygplan.
 4. igensättningsbrytning

  igensättningsbrytning, brytning av malm under jord i rum som sedan återfylls (”igensätts”).
 5. igenkänningsmått

  igenkänningsmått, inom skeppsmätningstekniken ett fartygs dimensioner vad gäller längd, bredd, djup och djupgående.
 6. igenväxningstorvmark

  igenväxningstorvmark, fornsjötorvmark , torvmark uppkommen genom naturlig igenväxning av en sjö.
 7. fästing

  fästing, Ixodes ricinus, art i spindeldjursfamiljen fästingar.
 8. taro

  taro, coco, cocoyam, eddos, dasheen, kalo, karo, malanga, Colocasia esculenta (synonym Colocasia antiquorum), art i familjen kallaväxter.
 9. Hiroshima

  Hiroshima, hamn- och industristad i Japan vid Inlandshavet på ön Honshus sydvästra kust, 1,2 miljoner invånare (2014).

 10. gå igen

  gå igen´ verb gick gått, pres. går ORDLED: går i--gen
  Svensk ordbok