1. igenkännande

  1igen`kännande subst. ~t ORDLED: i-gen--känn-and-et
  Svensk ordbok
 2. igenkännande

  2igen`kännande adj., ingen böjning ORDLED: i-gen--känn-ande
  Svensk ordbok
 3. motiv

  motiv, grundtanke, bärande idé i en konstnärlig framställning, med något skiftande definition i olika konstarter.
 4. diagnos

  diagnos, igenkännande, avgränsning och beskrivning av ett visst sjukdomstillstånd.
 5. altruism

  altruism, i biologin: uppträdande eller handlingssätt varigenom en individ gynnar en annan individ på sin egen bekostnad.
 6. lekteorier

  lekteorier, filosofiska och psykologiska teorier om innebörden av barns lekar.
 7. musikpsykologi

  musikpsykologi, studiet av upplevelser och beteenden i samband med musik.
 8. analytisk kemi

  analytisk kemi, den del av kemin som omfattar metoderna för att kvalitativt igenkänna och kvantitativt bestämma beståndsdelar i kemiska föreningar och blandningar av kemiska föreningar.
 9. hälsning

  hälsning, ett sätt att markera igenkännande eller uppmärksamhet vid möte med en annan person; avslutningen av ett möte (eller en samvaro) kan markeras med en särskild avskedshälsning.
 10. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.