1. ignorera

  ignorera är detsamma som att inte bry sig om, att strunta i, att negligera.
 2. ignorera

  ignore´ra [iŋn- äv. inj-] verb ~de ~t ORDLED: ignor-er-ar SUBST.: ignorerande, ignorering; ignorans
  Svensk ordbok
 3. Cubakrisen

  Cubakrisen, en allvarlig politisk kris i relationerna mellan USA och Sovjetunionen 1962, vilken hotade att utlösa ett tredje världskrig.

 4. Leopold II

  Leopold II, 1835–1909, kung av Belgien från 1865, son till Leopold I.
 5. koncentration

  koncentration, inriktande och kvarhållande av uppmärksamheten på en bestämd typ av information eller på en viss aktivitet.
 6. häxprocesser

  häxprocesser, processer mot personer som ansågs bedriva trolldom.
 7. anomali

  anomali, avvikelse från det normala, från en regel eller lag, orimligt förhållande; inom vetenskapsteorin brott mot de förväntningar som en förhärskande teoribildning skapar, dvs. observationer, experiment eller slutsatser som antingen inte kan förklaras av eller är oförenliga med teorin.
 8. härskarteknik

  härskarteknik är ett sätt att försvara sig och skaffa sig makt genom att nedvärdera någon annan.

 9. perceptionspsykologi

  perceptionspsykologi, studiet av perception (varseblivning) ur funktionell snarare än fysiologisk synvinkel; jämför perception.
 10. månkalender

  månkalender, tideräkning där endast dygnet och den synodiska månaden ingår som kalendariska tidsenheter.