1. ihåg

  ihå´g adv. ORDLED: i--håg
  Svensk ordbok
 2. nationalism

  nationalism är idén att ett folk, det vill säga människor som talar samma språk och har samma kultur, ska ha ett eget land.
 3. bruttonationalprodukt

  bruttonationalprodukt, BNP, sammanlagda värdet av de varor och tjänster för slutlig användning som har producerats i ett land för marknaden och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år.

 4. kognitiv psykologi

  kognitiv psykologi, den del av psykologin som studerar hur människor behandlar information.
 5. danska

  danska är det språk som talas i Danmark.
 6. minne

  minne är förmågan att komma ihåg sådant man har upplevt eller lärt sig och kunna ta fram det när det behövs.

 7. sukkot

  sukkot är en viktig högtid inom judendomen.

 8. social inlärning

  social inlärning, inlärning av sociala beteenden.
 9. komma ihåg

  komma ihå´g verb kom kommit, pres. kommer ORDLED: komm-er i--håg SUBST.: ihågkommande; hågkomst
  Svensk ordbok
 10. barnarbete

  barnarbete har förekommit i alla tider och samhällen utom i det sena 1900-talets utvecklade industriländer.