1. kemisk reaktion

  kemisk reaktion kallas det som händer när kemiska ämnen övergår till nya ämnen.
 2. ihop

  iho´p adv. ORDLED: i--hop
  Svensk ordbok
 3. translation

  translation, inom cellbiologin den process där aminosyror kopplas samman till ett protein.
 4. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 5. välfärd

  välfärd, mångtydigt begrepp som ursprungligen avsåg graden av medborgarnas välmående.

 6. transkription

  transkription, omskrivning, inom cellbiologin framställning av RNA med DNA som mall.
 7. sexolekt

  sexolekt, språklig variant som hör ihop med människors biologiska kön (röstbehandling och kroppsspråk), sociokulturella genus (uttal, ordval, samtalsstödjande hummanden i samtal) eller sexuella läggning (så kallat fjollspråk hos en del homosexuella män).
 8. stjärna

  stjärna är ett väldigt klot av gas som lyser.
 9. aminosyror

  aminosyror är viktiga kemiska föreningar som bygger upp proteiner.
 10. mitos

  mitos [uttalas mitå´s] kallas det när en levande cell delar sig i två exakt likadana celler.