1. i-land

  i-land, detsamma som industriland.
 2. Ila

  Ila, stad i sydvästra Nigeria; 40 300 invånare (2010).
 3. ILA

  ILA, International Law Association, sammanslutning av jurister (professorer, domare, ämbetsmän) med säte i London och lokalavdelningar i många länder (bland dem Sverige), grundad 1873.

 4. ila

  i`la verb ~de ~t ORDLED: il-ar SUBST.: ilande, ilning (till 2)
  Svensk ordbok
 5. Ilagan

  Ilagan, stad på Luzon i norra Filippinerna; för belägenhet se landskartan Filippinerna.
 6. Šilalė

  Šilalė, stad i västra Litauen; för belägenhet se landskarta Litauen.
 7. Ilanz

  Ilanz, stad i östra Schweiz; för belägenhet se landskarta Schweiz.
 8. ilang-ilang

  ilang-ilang, ylang-ylang, kanangaträd, Cananga odorata, art i familjen kirimojaväxter.

 9. ilandsätta

  ilan`dsätta verb ilandsatte ilandsatt, pres. ilandsätter ORDLED: i-land--sätt-er SUBST.: ilandsättande, ilandsättning
  Svensk ordbok
 10. i-land

  i`-land subst. i-landet i-länder ORDLED: i--land-et
  Svensk ordbok