1. frihet

    frihet, centralt begrepp i etik och politisk filosofi.
  2. fravashier

    fravashier, i den yngre Avesta benämning på de dödas själar, i synnerhet de rättsinnades.
  3. Jerry Lewis

    Lewis, Jerry, egentligen Joseph (eller Jerome) Levitch, 1926–2017, amerikansk filmkomiker (skådespelare och regissör).