1. illit

  illit, glimmerliknande lermineral med den allmänna sammansättningen (K,H 3O)(Al,Mg,Fe) 2(Si,Al) 4O 10[(OH) 2,H 2O]).
 2. illitterat rådman

  illitterat rådman, icke juridiskt utbildad rådman som ingick i rådhusrätten i mindre städer före 1948.
 3. illitterat

  illittera´t adj., neutr. ~ ORDLED: il-litter-at
  Svensk ordbok
 4. minerogent material

  minerogent material, material som består av fasta oorganiska ämnen som förekommer i naturen, såsom bergartsbildande mineral (t.ex. kvarts och fältspat), lermineral (t.ex. illit och kaolinit) och andra sekundära mineral (t.ex. karbonater och oxider).
 5. lerslag

  lerslag, zoner i berg med grusig eller lerig konsistens.
 6. djuphavslera

  djuphavslera, s.k. röd lera, finkornig, brun lera som täcker ca 30 % av havsbottnen.
 7. Nasaret

  Nasaret, hebreiska Nazerat, arabiska an-Naāṣira, stad i Galileen, norra Israel; 64 200 invånare (2005), de flesta araber, varav en majoritet är kristna.
 8. terra sigillata

  terra sigillata, modern samlingsbenämning på romerska keramikvaror från 100-talet f.Kr. till 400-talet e.Kr.
 9. lera

  lera, extremt finkornig jordart där mer än 15 % av viktinnehållet utgörs av lerpartiklar, dvs. partiklar med en diameter mindre än 0,002 mm.
 10. vittring

  vittring, äldre term förvittring, inom geologi nedbrytning och sönderdelning av fast berg och stenblock (även på t.ex. husfasader) till en grusig, sandig eller lerig massa genom mekaniska, kemiska och biologiska processer.