1. illvilja

  ill`vilja subst. ~n ORDLED: ill--vilj-an
  Svensk ordbok
 2. romersk religion

  romersk religion, den romerska statens erkända, statsstödda, offentliga gudar, prästerskap, kulter, riter och festkalender.
 3. hatbrott

  hatbrott, engelska hate crime, vardaglig samlingsbenämning på rasistiska, främlingsfientliga och homofobiska brott.
 4. buddhism

  buddhism, en ursprungligen indisk religion som har buddhan Shakyamuni (Siddhartha Gautama, ofta kallad Buddha) som en av sina grundare och som förebild; det centrala i dess lära är att man genom att överge världen kan nå fram till befrielse från lidandet (dvs. lidandet i återfödelsernas kretslopp).

 5. William Shakespeare

  Shakespeare, William, född 1564, troligen 23 april, död 23 april 1616, engelsk författare, ansedd som världslitteraturens störste dramatiker.
 6. illvillig

  ill`villig adj. ~t ORDLED: ill--vill-ig
  Svensk ordbok
 7. ondska

  ondska [on`(d)ska] subst. ~n ORDLED: ond-skan
  Svensk ordbok
 8. agg

  agg subst. ~et ORDLED: agg-et
  Svensk ordbok
 9. elakhet

  e`lakhet subst. ~en ~er ORDLED: elak-het-en
  Svensk ordbok
 10. hat

  hat subst. ~et ORDLED: hat-et
  Svensk ordbok