1. ilsken

  il`sken adj. ilsket ilskna ORDLED: ilsk-en
  Svensk ordbok
 2. ilsk

  ilsk adj. ~t
  Svensk ordbok
 3. ilska

  il`ska subst. ~n ORDLED: ilsk-an
  Svensk ordbok
 4. Gunnar Sträng

  Sträng, Gunnar, född 23 december 1906, död 7 mars 1992, politiker (socialdemokrat), statsråd 1945–76, riksdagsman 1946–85 (första kammaren till och med 1970).
 5. Pragvåren

  Pragvåren, perioden av reformkommunism i Tjeckoslovakien våren och sommaren 1968.

 6. Mumintrollen

  Mumintrollen, figurer i Tove Janssons böcker om Muminfamiljen, utgivna 1945–70, samt en tecknad serie 1954–75 (från 1959 tecknad av Lars Jansson).
 7. sisu

  sisu, finskt ord med betydelse av enveten energi, uthållighet, kampanda med inslag av ilska.
 8. affektkramp

  affektkramp, snabbt övergående attacker av protest, ilska, skrik, gråt, andningsstopp och cyanos (blå hudfärg) hos barn i framför allt 1–3-årsåldern; ibland förekommer förlust av medvetandet, i sällsynta fall verklig kramp.
 9. hyperbol

  hyperbol, stegrande retorisk figur, vanlig både i vardagsspråket och i poesin, inte minst barockens.
 10. emotion

  emotion betyder känsla.