1. Pragvåren

  Pragvåren, perioden av reformkommunism i Tjeckoslovakien våren och sommaren 1968.

 2. Gunnar Sträng

  Sträng, Gunnar, född 23 december 1906, död 7 mars 1992, politiker (socialdemokrat), statsråd 1945–76, riksdagsman 1946–85 (första kammaren till och med 1970).
 3. Mumintrollen

  Mumintrollen, figurer i Tove Janssons böcker om Muminfamiljen, utgivna 1945–70, samt en tecknad serie 1954–75 (från 1959 tecknad av Lars Jansson).
 4. hyperbol

  hyperbol, stegrande retorisk figur, vanlig både i vardagsspråket och i poesin, inte minst barockens.
 5. emotion

  emotion, känsla, sinnesrörelse, tillstånd som rädsla, vrede, glädje eller sorg.
 6. mani

  mani, psykisk störning med förhöjd grundstämning som dominerande symtom.
 7. sisu

  sisu, finskt ord med betydelse av enveten energi, uthållighet, kampanda med inslag av ilska.
 8. intonation

  intonation, i fonetiken samlingsbeteckning för perceptuellt relevanta mönster i talets melodi.
 9. Moa Martinson

  Moa Martinson var en författare som skrev om arbetande kvinnor och deras hårda liv i början av 1900-talet.
 10. Fredrik Backman

  Backman, Fredrik, född 1981, författare.