1. Pragvåren

  Pragvåren, perioden av reformkommunism i Tjeckoslovakien våren och sommaren 1968.

 2. Mumintrollen

  Mumintrollen, figurer i Tove Janssons böcker om Muminfamiljen, utgivna 1945–70, samt en tecknad serie 1954–75 (från 1959 tecknad av Lars Jansson).
 3. hyperbol

  hyperbol, stegrande retorisk figur, vanlig både i vardagsspråket och i poesin, inte minst barockens.
 4. emotion

  emotion, känsla, sinnesrörelse, tillstånd som rädsla, vrede, glädje eller sorg.
 5. Moa Martinson

  Moa Martinson var en författare som skrev om arbetande kvinnor och deras hårda liv i början av 1900-talet.
 6. mani

  mani, psykisk störning med förhöjd grundstämning som dominerande symtom.
 7. Steve Bannon

  Bannon, Stephen (Steve), född 27 november 1953, affärsman, chefsrådgivare i Vita huset januari–augusti 2017. 

 8. mord

  mord kallas brottet när någon dödar en annan människa med avsikt.
 9. intonation

  intonation, i fonetiken samlingsbeteckning för perceptuellt relevanta mönster i talets melodi.
 10. Gunnar Sträng

  Sträng, Gunnar, född 23 december 1906, död 7 mars 1992, politiker (socialdemokrat), statsråd 1945–76, riksdagsman 1946–85 (första kammaren till och med 1970).