1. imaginär

  imaginär, overklig; endast tänkt; skenbar.
 2. imaginärt tal

  imaginärt tal, annan benämning på komplext tal.
 3. imaginärdel

  imaginärdel, matematisk term.
 4. imaginär

  imaginär [-ʃinä´r] adj. ~t ORDLED: im-ag-in-är
  Svensk ordbok
 5. j

  j, beteckningsvariant för den imaginära enheten;
 6. imaginärkomponenten

  imaginärkomponenten, komponent av ett sinusformigt fält (t.ex. magnetiskt fält vid elektromagnetisk prospektering) som är en kvarts period före ett referensfält av samma frekvens.
 7. imaginärt brott

  imaginärt brott, inbillat brott.
 8. entitet

  entitet, en i filosofin sedan medeltiden använd term för någonting över huvud taget; den mest generella av alla filosofiska termer (”varje entitet är identisk med sig själv”, ”ingen entitet kan både ha och sakna en viss egenskap”).
 9. Paul Klee

  Klee, Paul, född 18 december 1879, död 29 juni 1940, schweizisk-tysk konstnär.
 10. Jacques Lacan

  Lacan, Jacques, född 13 april 1901, död 9 september 1981, fransk psykoanalytiker.