1. j

  j, beteckningsvariant för den imaginära enheten;
 2. imaginärdel

  imaginärdel, matematisk term.
 3. imaginär

  imaginär [-ʃinä´r] adj. ~t ORDLED: im-ag-in-är
  Svensk ordbok
 4. överföringsfunktion

  överföringsfunktion, G( s), inom reglerteorin funktion som beskriver sambandet mellan insignal och utsignal för ett linjärt tidsinvariant dynamiskt system.
 5. komplext tal

  komplext tal, tal av allmännare slag än de reella talen och som tillåter räkning med rötter ur negativa tal.
 6. karakteristisk impedans

  karakteristisk impedans, storhet med beteckningen Z 0 eller Z c och SI-enheten ohm (Ω) som jämte dämpning och fasvridning karakteriserar en transmissionslednings, t.ex. en kabels, elektriska egenskaper.
 7. realdel

  realdel, matematisk term.
 8. argument

  argument, fasvinkel hos ett komplext tal.

 9. kvantfältteori

  kvantfältteori, kvantmekanisk teori för att beskriva dynamiska fält, vilken bl.a. ger möjlighet att beskriva processer där partiklar skapas och förintas så att antalet partiklar inte är konstant.
 10. i

  i, egentligen i (eller i), beteckning för den imaginära enheten,