1. j

  j, beteckningsvariant för den imaginära enheten;
 2. imaginär

  imaginär, overklig; endast tänkt; skenbar.
 3. entitet

  entitet, en i filosofin sedan medeltiden använd term för någonting över huvud taget; den mest generella av alla filosofiska termer (”varje entitet är identisk med sig själv”, ”ingen entitet kan både ha och sakna en viss egenskap”).
 4. Jacques Lacan

  Lacan, Jacques, född 13 april 1901, död 9 september 1981, fransk psykoanalytiker.

 5. Paul Klee

  Klee, Paul, född 18 december 1879, död 29 juni 1940, schweizisk-tysk konstnär.
 6. spegelstadiet

  spegelstadiet, psykoanalytisk teori, utformad av Jacques Lacan.
 7. komplext tal

  komplext tal, tal av allmännare slag än de reella talen och som tillåter räkning med rötter ur negativa tal.
 8. överföringsfunktion

  överföringsfunktion, G( s), inom reglerteorin funktion som beskriver sambandet mellan insignal och utsignal för ett linjärt tidsinvariant dynamiskt system.
 9. komplexa talplanet

  komplexa talplanet, plan försett med ett rätvinkligt koordinatsystem för att representera komplexa tal.
 10. imaginär

  imaginär [-ʃinä´r] adj. ~t ORDLED: im-ag-in-är
  Svensk ordbok