1. imago

  imago, psykoanalytisk term som betecknar en omedveten, idealiserad bild av en annan person, vanligen en av föräldrarna.
 2. imago

  imago, fullbildad, könsmogen insekt.
 3. imago Dei

  imago Dei, ett uttryck från Första Moseboken 1:27, där det sägs att Gud skapade människan till sin avbild.
 4. imago

  imago (pluralis imagines), vaxmask av en hädangången anfader.
 5. imago

  ima´go subst. ~n ORDLED: im-ag-on
  Svensk ordbok
 6. imagon

  imagon, fotografiskt objektiv konstruerat 1928 och tillverkat av firma Rodenstock i München.
 7. Christofer Columbus

  Columbus, Christofer, italienska Cristoforo Colombo, spanska Cristóbal Colón, född 1451, död 21 maj 1506, italiensk sjöfarare i Kastiliens tjänst, en av Amerikas upptäckare.

 8. människosyn

  människosyn, i samtida idédebatt gängse term för uppfattningar om människans grundläggande egenskaper, hennes möjligheter och begränsningar.
 9. kristendom

  kristendom, den religion som utgår från Jesus av Nasaret, av sina anhängare ansedd som den utlovade Messias/Kristus; av denna titel har kristendomen fått sitt namn.
 10. ofullständig förvandling

  ofullständig förvandling kallas det när insekter utvecklas genom att kläckas ur ägget som larv och stegvis förändras till vuxen insekt, utan att vara en puppa.