1. imam

  imam, inom shia benämning på ledarna efter Muhammed, tillhörande dennes släkt.
 2. imam

  imam, böneledare för den gemensamma bönen inom islam.
 3. imam

  imam, andlig ledare inom islam, t.ex. en lärofader för en rättsskola eller en framstående och skolbildande teolog.
 4. Silvana Imam

  Imam, Silvana, född 1986 i Sovjetunionen (Litauen), rappare.

 5. imam

  ima´m subst. ~en ~er ORDLED: imam-en
  Svensk ordbok
 6. shia

  shia är en riktning inom islam.

 7. sunna

  sunna, begrepp som gärna används inom islam i den mer begränsade innebörden av den sed och det föredöme som kan åberopa sig på profeten Muhammed själv.
 8. islamisk kvinnosyn

  islamisk kvinnosyn. Frågan om kvinnosynen är starkt kontroversiell inom islam och någon enhetlighet står knappast att finna, varken i de religiösa källorna som historiska dokument eller i den religiösa tolkningstraditionen.

 9. Malala Yousafzai

  Yousafzai, Malala, född 12 juli 1997, pakistansk bloggare och aktivist för flickors och kvinnors rätt till utbildning, mottagare av Nobels fredspris 2014.
 10. sunni

  sunni, sunnī, den eller det som tillhör majoritetsriktningen inom islam, av formeln ahl as-sunna wa l-jamaa (’den normerande sedens och gemenskapens folk’).