1. imam

  imam, böneledare för den gemensamma bönen inom islam.
 2. imam

  imam är inom riktningen shia i islam ett namn på islams ledare efter Muhammed.
 3. imam

  imam, andlig ledare inom islam, t.ex. en lärofader för en rättsskola eller en framstående och skolbildande teolog.
 4. Silvana Imam

  Imam, Silvana, född 1986 i Sovjetunionen (Litauen), rappare.

 5. sju-imam-shia

  sju-imam-shia, riktningar inom shiitisk islam, se sjusekten.
 6. imam

  ima´m subst. ~en ~er ORDLED: imam-en
  Svensk ordbok
 7. shia

  shia är en riktning inom islam.

 8. sunni

  sunni, sunnī, den eller det som tillhör majoritetsriktningen inom islam, av formeln ahl as-sunna wa l-jamaa (’den normerande sedens och gemenskapens folk’).

 9. sunna

  sunna, begrepp som gärna används inom islam i den mer begränsade innebörden av den sed och det föredöme som kan åberopa sig på profeten Muhammed själv.
 10. Malala Yousafzai

  Yousafzai, Malala, född 12 juli 1997, pakistansk bloggare och aktivist för flickors och kvinnors rätt till utbildning, mottagare av Nobels fredspris 2014.