1. Immanuel Kant

  Kant, Immanuel, född 22 april 1724, död 12 februari 1804, tysk filosof, professor i logik och metafysik i Königsberg från 1770.
 2. immaterialrätt

  immaterialrätt, den del av juridiken som handlar om äganderätt till resultatet av en intellektuell prestation, t.ex. uppfinningar, varumärken, design eller texten i en bok.
 3. immanent

  immanent, fackterm av senmedeltida ursprung med två moderna huvudbetydelser. 1) Inom den fenomenologiska traditionen användes termen ursprungligen för att beteckna de fenomen som finns i medvetandet och som därför enligt Brentano är tillgängliga för verklig kunskap.
 4. Immanuel Wallerstein

  Wallerstein, Immanuel, 1930–2019, amerikansk historiker och sociolog.

 5. immateriellt kulturarv

  immateriellt kulturarv, kulturarv som överförs mellan generationer.
 6. imma

  imma, beläggning av små vattendroppar på en yta, vilkens temperatur är lägre än luftens daggpunkt.
 7. Immanuel Nobel

  Nobel, Immanuel, 1801–72, uppfinnare och tekniker; jämför släktartikel Nobel.
 8. immateriell

  immateriell, icke materiell, abstrakt, andlig.
 9. imma

  2imm`a verb ~de ~t ORDLED: imm-ar SUBST.: immande
  Svensk ordbok
 10. imma

  1imm`a subst. ~n ORDLED: imm-an
  Svensk ordbok