1. Immanuel Kant

  Kant, Immanuel, född 22 april 1724, död 12 februari 1804, tysk filosof, professor i logik och metafysik i Königsberg från 1770.
 2. immanent

  immanent, fackterm av senmedeltida ursprung med två moderna huvudbetydelser. 1) Inom den fenomenologiska traditionen användes termen ursprungligen för att beteckna de fenomen som finns i medvetandet och som därför enligt Brentano är tillgängliga för verklig kunskap.
 3. Immanuel Wallerstein

  Wallerstein, Immanuel, 1930–2019, amerikansk historiker och sociolog.

 4. Immanuel Nobel

  Nobel, Immanuel, 1801–72, uppfinnare och tekniker; jämför släktartikel Nobel.
 5. immanensantagandet

  immanensantagandet (bildning till latin immaneo ’förbli i något’, av prefixet in- och maneo ’förbli’), det av Leibniz gjorda antagandet att predikatet i varje sant omdöme är inneslutet i subjektets idé, varför alla sanna omdömen sub specie aeternitatis (ur evighetens synvinkel) är analytiska sanningar.
 6. Immanuel

  Immanuel, enligt profeten Jesaja (Jesaja 7:14) namnet på ett barn som skall födas som ett tecken för kung Ahas att han inte behöver frukta för sina fienders angrepp: innan barnet nått medveten ålder skall fienderna ha gått under.
 7. Immanuèl Romano

  Immanuèl Romano, född 1265 eller 1270, död 1318 eller 1330, italiensk diktare av judisk börd.
 8. Immanuel Velikovsky

  Velikovsky, Immanuel, 1895–1979, rysk-amerikansk läkare, psykiater och pseudovetenskapsman.
 9. Immanuel Bekker

  Bekker, August Emanuel ( Immanuel), 1785–1871, tysk klassisk filolog, professor i Berlin 1810–71.
 10. immanens

  immanen´s subst. ~en ORDLED: im-man-ens-en
  Svensk ordbok