1. immanens

  immanen´s subst. ~en ORDLED: im-man-ens-en
  Svensk ordbok
 2. immanensantagandet

  immanensantagandet (bildning till latin immaneo ’förbli i något’, av prefixet in- och maneo ’förbli’), det av Leibniz gjorda antagandet att predikatet i varje sant omdöme är inneslutet i subjektets idé, varför alla sanna omdömen sub specie aeternitatis (ur evighetens synvinkel) är analytiska sanningar.
 3. energi

  energi, teologisk term.
 4. immanent

  immanen´t adj., neutr. ~ ORDLED: im-man-ent
  Svensk ordbok