1. immanent

  immanent, fackterm av senmedeltida ursprung med två moderna huvudbetydelser. 1) Inom den fenomenologiska traditionen användes termen ursprungligen för att beteckna de fenomen som finns i medvetandet och som därför enligt Brentano är tillgängliga för verklig kunskap.
 2. ateism

  ateism, åsikten att det inte finns någon gud.
 3. treenighetsläran

  treenighetsläran, teologisk teoribildning i de kristna kyrkorna, utvecklad kring tron att Gud är en, men samtidigt också Fader, Son och Ande – Gud är ”treenig” (äldre svenska ”trefaldig”).
 4. transcendent

  transcendent, inom filosofin: som det som ligger utanför det mänskliga medvetandet eller den mänskliga fattningsförmågan.
 5. emotionernas sociologi

  emotionernas sociologi, kunskapsfält inom sociologin där dualismen mellan kropp och medvetande överskrids genom empiriska och teoretiska studier av emotioner som sociala processer.
 6. immanent

  immanen´t adj., neutr. ~ ORDLED: im-man-ent
  Svensk ordbok
 7. Benedetto Croce

  Croce, Benedetto, född 25 februari 1866, död 20 november 1952, italiensk filosof.
 8. metamusik

  metamusik, musikterm med anknytning till Iannis Xenakis dynamiska konstsyn, enligt vilken musikens funktion som metakonst ligger i dess strävan att påverka lyssnaren på en nivå ovanför musiken själv – på mystikens och religionens nivå.
 9. Aristoteles

  Aristoteles, 384–322 f.Kr., grekisk filosof och naturforskare, född i Stageira på halvön Chalkidike.
 10. Knud Togeby

  Togeby, Knud, 1918–74, dansk språkforskare, professor i romanska språk och romansk litteratur i Köpenhamn från 1955.