1. korruption

  korruption, missbruk av förtroendeställning till egen vinning, främst genom tagande av mutor.
 2. IMM

  IMM, förkortning för Institutet mot mutor.
 3. imma

  imma, beläggning av små vattendroppar på en yta, vilkens temperatur är lägre än luftens daggpunkt.
 4. kondensation

  kondensation innebär omvandling av gas till vätska eller till fast ämne.
 5. kondens

  kondens, vedertagen benämning på imma som bildas på fönsterrutor och andra kalla ytor när förutsättningar för kondensation föreligger.
 6. imm.

  imm., förkortning för engelska immature ’omogen’; används om fågel som ännu inte ruggat till könsmogen fågels fjäderdräkt.
 7. H-antigen

  H-antigen, beteckning för substanser i bakteriers rörelseorgan (cilier eller flageller), som ger upphov till antikroppar.
 8. kalla väggens lag

  kalla väggens lag, fysikalisk princip som innebär att kondensation av fuktighet alltid först sker på den kallaste ytan i ett rum.
 9. O-antigen

  O-antigen, substanser i gramnegativa bakteriers cellväggar som ger upphov till bildning av antikroppar.
 10. Emån

  Emån, vattendrag i östra Småland; längd 220 km.