1. immaterialrätt

  immaterialrätt, den del av juridiken som handlar om äganderätt till resultatet av en intellektuell prestation, t.ex. uppfinningar, varumärken, design eller texten i en bok.
 2. immateriellt kulturarv

  immateriellt kulturarv, kulturarv som överförs mellan generationer.
 3. immateriell

  immateriell, icke materiell, abstrakt, andlig.
 4. korruption

  korruption, missbruk av förtroendeställning till egen vinning, främst genom tagande av mutor.
 5. immaturitet

  immaturitet, omogenhet, allmän benämning på ett i förhållande till åldern (inklusive fosterstadiet) omoget beteende hos ett nyfött barn, oberoende av orsakerna härtill.
 6. immateriell förfalskning

  immateriell förfalskning, äldre benämning på förgripelse på sanningen som sker genom angrepp på äkta bevismedels bevisfunktion.
 7. immateriell skada

  immateriell skada, juridisk term som ibland används i stället för ideell skada.
 8. IMM

  IMM, förkortning för Institutet mot mutor.
 9. imma

  imma, beläggning av små vattendroppar på en yta, vilkens temperatur är lägre än luftens daggpunkt.
 10. kondensation

  kondensation innebär omvandling av gas till vätska eller till fast ämne.