1. immaterialrätt

  immaterialrätt, den del av juridiken som handlar om äganderätt till resultatet av en intellektuell prestation, t.ex. uppfinningar, varumärken, design eller texten i en bok.
 2. kollektivavtal

  kollektivavtal, enligt medbestämmandelagen (MBL) ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation om anställningsvillkor för arbetstagare eller om förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare.
 3. industriellt rättsskydd

  industriellt rättsskydd, benämning på den del av immaterialrätten som omfattar bl.a. skydd för tekniska lösningar genom patent, patentskydd.
 4. immaterialrätt

  immateria`lrätt subst. ~en ORDLED: im-materi-al--rätt-en
  Svensk ordbok
 5. mönsterskydd

  mönsterskydd, designskydd, form av ensamrätt (immaterialrätt), som kan erhållas med stöd av mönsterskyddslagen.
 6. tvångslicens

  tvångslicens, inom immaterialrätten rätt (enligt bl.a. beslut i domstol) att utnyttja auktorverk, patent eller skyddat mönster mot ersättning utan tillstånd av upphovsmannen, patenthavaren eller mönsterhavaren.
 7. känneteckensrätt

  känneteckensrätt, sammanfattande benämning på den del av immaterialrätten som avser ensamrätt till olika slag av kännetecken.
 8. ideell skada

  ideell skada, sammanfattande benämning på skada av sådant slag som inte går att ekonomiskt värdera.
 9. efterbildning

  efterbildning, att inom näringsverksamhet efterbilda andras tekniska eller kommersiella idéer, varor, kännetecken m.m.
 10. Internationella Handelskammaren

  Internationella Handelskammaren, Chambre de Commerce Internationale, CCI, International Chamber of Commerce, ICC, näringslivets världsorganisation som representerar företag av alla storlekar och branscher.