1. impaktion

  impaktion, engelska impaction, utfyllnad, inkilning; vanligen avses tillstånd när ändtarmen på grund av förstoppning är utfylld med degartad, ibland intorkad avföring.
 2. impasto

  impasto, konstteknisk term, se pastos.
 3. impaktmetamorfos

  impaktmetamorfos, sammanfattande benämning på förändringar i bergarter och deras mineral som följd av att de kortvarigt utsatts för högtryckschockvågor.
 4. impa

  im`pa verb ~de ~t ORDLED: imp-ar SUBST.: impande
  Svensk ordbok
 5. slang

  slang, vardagligt språkbruk som ligger på en stilistisk nivå under det neutrala språkets.
 6. Impatiens

  Impatiens, det vetenskapliga namnet på växtsläktet balsaminer.
 7. impala

  impala, Aepyceros melampus, art i familjen slidhornsdjur, underfamiljen gräsätande antiloper.
 8. IMPATT-diod

  IMPATT-diod, halvledardiod med negativ resistans vid mikrovågsfrekvenser.
 9. IMP

  IMP, International Masters Publishers AB, Malmö, internationell förlagskoncern.
 10. impala

  impa`la subst. ~n impalor ORDLED: impal-an
  Svensk ordbok