1. in

  in, förkortning för inch, engelsk tum. 1 in = 25,4 mm.
 2. just-in-time

  just-in-time, JIT, industriell produktionsmetod med syfte att producera och leverera varor i precis den kvantitet och vid den tidpunkt som de behövs.
 3. in vitro

  in vitro, term inom biomedicinsk vetenskap som anger att experiment eller iakttagelser är gjorda i reaktionskärl, provrör, odlingsskål e.d., dvs. i en konstgjord miljö och inte i en levande kropp ( in vivo).
 4. in vivo

  in vivo, term inom biomedicinsk vetenskap som anger att experiment eller iakttagelser är gjorda på levande organismer.
 5. in spe

  in spe, (skämtsam) beteckning för att någon väntar sig eller väntas få en befattning eller bli något, t.ex. min svärson in spe.
 6. in medias res

  in medias res, mitt i ämnet eller den beskrivna handlingen, rakt på sak.
 7. in dubio

  in dubio, i tvivelaktigt fall.
 8. ne bis in idem

  ne bis in idem, gammalt juridiskt talesätt som uttrycker principen att när en tvist en gång blivit föremål för rättegång och dom får den inte tas upp på nytt.
 9. in situ-hybridisering

  in situ-hybridisering, metod för att i utseendemässigt intakta preparat av vävnader, celler eller kromosomer påvisa specifika sekvenser av nukleinsyrorna DNA eller RNA.
 10. in natura

  in natura, uttryck som innebär att betalning erläggs i form av föremål eller tjänster och inte i pengar.