1. in vitro

  in vitro, term inom biomedicinsk vetenskap som anger att experiment eller iakttagelser är gjorda i reaktionskärl, provrör, odlingsskål e.d., dvs. i en konstgjord miljö och inte i en levande kropp ( in vivo).
 2. in

  in, förkortning för inch, engelsk tum. 1 in = 25,4 mm.
 3. just-in-time

  just-in-time, JIT, industriell produktionsmetod med syfte att producera och leverera varor i precis den kvantitet och vid den tidpunkt som de behövs.

 4. in casu

  in casu, juridisk term med innebörden ’i varje enskilt fall’ eller ’i föreliggande fall’.
 5. in absurdum

  in absurdum (lat., ’till det orimliga’), (driva eller förfäkta något) till det orimliga eller så långt att det blir orimligt eller absurt.
 6. in medias res

  in medias res, mitt i ämnet eller den beskrivna handlingen, rakt på sak.
 7. in vivo

  in vivo, term inom biomedicinsk vetenskap som anger att experiment eller iakttagelser är gjorda på levande organismer.
 8. in dubio

  in dubio, i tvivelaktigt fall.
 9. in natura

  in natura, uttryck som innebär att betalning erläggs i form av föremål eller tjänster och inte i pengar.
 10. in vitro-fertilisering

  in vitro-fertilisering, IVF, ”provrörsbefruktning”, en typ av assisterad befruktning.