1. inöva

  in`öva verb ~de ~t ORDLED: in--öv-ar SUBST.: inövande, inövning
  Svensk ordbok
 2. inöver

  inöver [in´- el. med två huvudtryck] prep. ORDLED: in--över
  Svensk ordbok
 3. exercis

  exercis, övning, i militära sammanhang inövande av rutinmässiga åtgärder, särskilt standardiserade förfaringssätt på kommando.
 4. Trio Hoganas

  Trio Hoganas, akrobattrupp, ursprungligen kallad Trio Höganäs eftersom medlemmarna – Boris Bengtsson ( född 1929), Egon Larsson ( född 1927) och Göthe Persson ( född 1926) – kom från Höganäs.
 5. repetition

  repetition, teaterterm för inövningen av ett skådespel, under 1900-talet oftast under en regissörs ledning.
 6. dressyr

  dressyr, inövande av olika färdigheter hos djur.
 7. smideskonst

  smideskonst, järnsmide, konstnärlig teknik som är framvuxen ur järnets specifika förutsättningar.
 8. Narva

  Narva, stad i nordöstra Estland, vid gränsen till Ryska federationen; 57 100 invånare (2017).

 9. omedvetet

  omedvetet, det omedvetna, den del av det psykiska livet som försiggår i vårt inre utan att vi kan varsebli det annat än som spår.
 10. empati

  empati, förmåga att uppfatta och uppleva en annan människas känslor.