1. Ina

  Ina, kvinnonamn, kortform av Ines och av olika namn som slutar på - ina.
 2. Ina Scot

  Ina Scot, 1989–2013, travhäst (sto).
 3. Ina Colliander

  Colliander, Ina, född Behrsen, 1905–85, finländsk konstnär.
 4. Ina Seidel

  Seidel, Ina, 1885–1974, tysk författare.
 5. Ina Boudier-Bakker

  Boudier-Bakker, Ina, 1875–1966, nederländsk författare.
 6. inarbetning

  inarbetning, term inom känneteckensrätten som innebär att ensamrätt till ett varumärke eller en firma kan uppnås dels genom registrering, dels genom inarbetning.
 7. Inaros

  Inaros, libysk furste under 400-talet f.kr., ev. ättling till Egyptens 26:e dynasti, ledare för en revolt mot perserna i Egypten 460 f.Kr.
 8. Inawashiro

  Inawashiro, sjö på mellersta Honshu i Japan; för belägenhet se landskarta Japan.
 9. Inarticulata

  Inarticulata, det vetenskapliga namnet på en klass armfotingar med kalkskal där över- och underskalet inte ledar mot varandra.
 10. Inachos

  Inachos, i grekisk myt en flodgud i Argos, far till Io.