1. Ina

  Ina, kvinnonamn, kortform av Ines och av olika namn som slutar på - ina.
 2. Ina Scot

  Ina Scot, 1989–2013, travhäst (sto).
 3. Inanna

  Inanna (även Innin eller Nin-anna,), den förnämsta gudinnan i sumerisk religion.
 4. Inaros

  Inaros, libysk furste under 400-talet f.kr., ev. ättling till Egyptens 26:e dynasti, ledare för en revolt mot perserna i Egypten 460 f.Kr.
 5. Inari

  Inari , det finska namnet på kommunen Enare i Finland.
 6. inadvertens

  inadvertens, (mindre) fel eller inkonsekvens (i tal eller skrift) beroende på förbiseende eller vårdslöshet; i äldre svenska även: ouppmärksamhet.
 7. inavel

  inavel, korsning mellan närbesläktade individer.
 8. inavelsdepression

  inavelsdepression, vitalitetssänkning som ofta erhålls hos korsbefruktande organismer efter parning mellan närbesläktade individer.
 9. in agone

  in agone, egentligen under dödskampen, omedelbart före döden.
 10. in absurdum

  in absurdum (lat., ’till det orimliga’), (driva eller förfäkta något) till det orimliga eller så långt att det blir orimligt eller absurt.