1. Ina

  Ina, kvinnonamn, kortform av Ines och av olika namn som slutar på - ina.
 2. inavel

  inavel, korsning mellan närbesläktade individer.
 3. inavelsdepression

  inavelsdepression, vitalitetssänkning som ofta erhålls hos korsbefruktande organismer efter parning mellan närbesläktade individer.
 4. Ina Scot

  Ina Scot, 1989–2013, travhäst (sto).
 5. Inanna

  Inanna (även Innin eller Nin-anna,), den förnämsta gudinnan i sumerisk religion.
 6. inackorderingshem

  inackorderingshem, äldre benämning på olika slag av sociala institutioner.

 7. Inarijärvi

  Inarijärvi, det finska namnet på Enare träsk.
 8. inanimat

  inanimat, term som inom språkvetenskapen används om ord och uttryck som betecknar icke-levande föremål och företeelser (till skillnad från animata ord och uttryck; se animat).
 9. Inari

  Inari , det finska namnet på kommunen Enare i Finland.
 10. inarbetning

  inarbetning, term inom känneteckensrätten som innebär att ensamrätt till ett varumärke eller en firma kan uppnås dels genom registrering, dels genom inarbetning.