1. inackordering

  in`ackordering subst. ~en ~ar ORDLED: in--ac-kord-er-ing-en
  Svensk ordbok
 2. pension

  pension, inackordering, särskilt sådan på semesteranläggningar; helpension innebär logi och tre mål mat per dag, halvpension logi och två mål.
 3. skolhem

  skolhem, inackorderingshem för skolelever som på grund av långt avstånd inte kan bo i föräldrahemmet.
 4. helinackordering

  he`linackordering subst. ~en ~ar ORDLED: hel--in-ac-kord-er-ing-en
  Svensk ordbok
 5. halvpension

  hal`vpension subst. ~en ORDLED: halv--pens-ion-en
  Svensk ordbok
 6. inackordera

  in`ackordera verb ~de ~t ORDLED: in--ac-kord-er-ar SUBST.: inackorderande, inackordering
  Svensk ordbok
 7. hushåll

  hu`shåll subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: hus--håll-et
  Svensk ordbok
 8. pension

  pension [paŋʃo´n äv. penʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: pens-ion-en
  Svensk ordbok