1. inackorderingshem

    inackorderingshem, äldre benämning på olika slag av sociala institutioner.

  2. skolhem

    skolhem, inackorderingshem för skolelever som på grund av långt avstånd inte kan bo i föräldrahemmet.
  3. Frälsningsarmén

    Frälsningsarmén, engelska The Salvation Army, internationell protestantisk organisation för evangelisation och socialt arbete med betoning på odogmatisk, praktisk kristendom.