1. inaktiv

  inaktiv [-i´v el. in´-] adj. ~t ORDLED: in-akt-iv
  Svensk ordbok
 2. inaktivitet

  inaktivite´t subst. ~en ORDLED: in-akt-iv-itet-en
  Svensk ordbok
 3. lysosomer

  lysosomer, organeller i kärnförsedda (eukaryota) celler som innehåller enzymer med förmåga att bryta ned organiska ämnen.
 4. diffusion

  diffusion, spontan materialtransport eller utbredning av ett ämne, orsakad av slumpvisa förändringar i egenrörelserna hos ämnets atomer eller molekyler.
 5. kortison

  kortison, 11-dehydrokortisol, inaktiv kortikosteroid som i kroppen genom reduktion omvandlas till kortisol.
 6. groddjur

  groddjur, amfibier, Amphibia, klass ryggradsdjur med drygt 4 000 nu levande arter fördelade på de tre ordningarna stjärtgroddjur, stjärtlösa groddjur och maskgroddjur.

 7. Louis Pasteur

  Pasteur, Louis, född 27 december 1822, död 28 september 1895, fransk kemist och biolog, en av sin tids mest berömda naturforskare.
 8. metabolit

  metabolit, ämnesomsättningsprodukt, dvs. ämne som uppstått genom en kemisk reaktion i kroppen.
 9. Svante Arrhenius

  Arrhenius, Svante, född 19 februari 1859, död 2 oktober 1927, fysiker och kemist, den förste svenske Nobelpristagaren (1903, i kemi); jämför släktartikel Arrhenius (efter Jonas Håkansson).
 10. laktos

  laktos, mjölksocker, en disackarid uppbyggd av galaktos som är förenad med glukos genom en β-1,4-glukosidbindning.