1. vitalkapacitet

  vitalkapacitet, inom medicinen mått på lungornas volym: den maximala volym luft som kan inandas efter en maximal utandning eller utandas efter en maximal inandning.
 2. strålning

  strålning, överföring av energi utan medverkan av något medium.
 3. amfetamin

  amfetamin, α-metylfenyletylamin, syntetiskt centralstimulerande medel som kan ätas, drickas, inandas genom näsan (snortas) eller injiceras.

 4. astma

  astma, asthma bronchiale, bronkialastma, sjukdom vars huvudsymtom är återkommande attacker av andningssvårigheter, pipande eller väsande andning, känsla av trånghet i bröstet samt hosta.
 5. rökning

  rökning, inandning (inhalation) och insugning av rökgaser som innehåller ämnen med biologisk-farmakologisk verkan.

 6. glasfiber

  glasfiber, samlingsterm för material som i smält tillstånd bearbetats till fiber med en diameter mellan ca 0,001 och 0,1 mm.
 7. Antoine Laurent de Lavoisier

  Lavoisier, Antoine Laurent de, född 26 augusti 1743, död 8 maj 1794, fransk naturforskare.
 8. farligt avfall

  farligt avfall, tidigare miljöfarligt avfall, avfall som bedömts utgöra ett särskilt starkt hot mot miljön och därför måste omhändertas med särskild försiktighet och under särskilda bestämmelser.
 9. acetaldehyd

  acetaldehyd, etanal, CH 3CHO, färglös, vattenlöslig, brännbar vätska med låg kokpunkt (21 °C), irriterande på andningsvägar och hud.
 10. asbestbetingade sjukdomar

  asbestbetingade sjukdomar, samlingsbeteckning för sjukdomar förorsakade av kontakt med asbest.