1. inbegripa

  in`begripa verb inbegrep inbegripit inbegripen inbegripna, pres. inbegriper ORDLED: in--be-grip-er SUBST.: inbegripande; inbegrepp
  Svensk ordbok
 2. biologi

  biologi, vetenskapen om de levande organismerna.

 3. läromedel

  läromedel, resurs för lärande och undervisning; traditionellt främst läroböcker, läseböcker, övningsböcker och ordböcker, men även t.ex. kulramar och anatomiska dockor.

 4. reklam

  reklam, vanligen ett av de konkurrensmedel som ett företag använder i sin marknadsföring för att främja försäljningen av en vara eller tjänst.
 5. myndighet

  myndighet, ett vidare begrepp än förvaltningsmyndighet.
 6. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.

 7. kognitiv psykologi

  kognitiv psykologi, den del av psykologin som studerar hur människor behandlar information.
 8. näringsliv

  näringsliv, sammanfattande benämning på de produktionsprocesser som genererar varor och tjänster för försäljning på en marknad.
 9. biobränsle

  biobränsle, biodrivmedel, energiresurs som erhålls från någon typ av biomassa.
 10. frihet

  frihet, centralt begrepp i etik och politisk filosofi.