1. indela

  in`dela verb ~de ~t ORDLED: in--del-ar SUBST.: indelande, indelning
  Svensk ordbok
 2. samhällsklass

  samhällsklass, ett gängse sätt att efter ekonomiska och sociala måttstockar indela samhällets medborgare.
 3. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 4. bråk

  bråk är ett tal som kan skrivas enligt formen vilket är detsamma som a/ b.
 5. hoppstjärtar

  hoppstjärtar, collemboler, Collembola, ordning insekter som har världsvid utbredning och omfattar omkring 9 000 arter, varav ca 300 i Sverige.
 6. vitlök

  vitlök, är en växtart som är släkt med gul lök och amaryllis.
 7. hällkista

  hällkista, forntida gravkammare bestående av vanligtvis flata stenhällar, rektangulärt placerade och med takhällar.
 8. cylinderskal

  cylinderskal, konstruktionselement format som en cylinder eller en del av en sådan.
 9. heraldik

  heraldik är en vetenskap där man studerar symboler som kallas vapen och bestämmer regler för dem.
 10. alkoholism

  alkoholism, sammanfattande (inte officiell) benämning på alkoholmissbruk, alkoholberoende och alkoholskador.