1. indignerad

  indignerad [-diŋne´- äv. -dinje´-] adj. indignerat ORDLED: in-dign-er-ad
  Svensk ordbok
 2. Mohandas Karamchand Gandhi

  Gandhi, Mohandas Karamchand, född 2 oktober 1869, död 30 januari 1948, indisk politiker och andlig ledare, ofta kallad ”mahatma” (stor ande).

 3. indigneras

  indigneras [-diŋne´- äv. -dinje´-] verb indignerades indignerats ORDLED: in-dign-er-as SUBST.: indignation
  Svensk ordbok
 4. utskällning

  u`tskällning subst. ~en ~ar ORDLED: ut--skäll-ning-en
  Svensk ordbok
 5. upprörd

  upp`rörd adj. upprört ORDLED: upp--rör-da
  Svensk ordbok
 6. fnysa

  fny`sa verb fnös el. fnyste, fnyst, pres. fnyser ORDLED: fnys-er SUBST.: fnysande, fnysning
  Svensk ordbok
 7. dignitet

  dignitet [diŋnite´t] subst. ~en ~er ORDLED: dign-itet-en
  Svensk ordbok