1. inert

  inert, term använd inom kemin i betydelsen reaktionströg.
 2. inert

  inert´ adj., neutr. ~ ORDLED: in-ert
  Svensk ordbok
 3. inertsvetsning

  inertsvetsning, gasmetallbågsvetsning, skyddsgassvetsning med inert skyddsgas, t.ex. argon eller helium eller blandningar av dessa gaser.
 4. inertialsystem

  inertialsystem, begrepp inom klassisk (newtonsk) mekanik: koordinatsystem (referenssystem) för att beskriva kroppars rörelsebanor vari Newtons lagar/rörelseekvationer gäller.
 5. bärgas

  bärgas, inert gas som används för att späda och/eller transportera mindre mängder av ett ämne, vanligtvis en annan gas.
 6. gasförpackning

  gasförpackning, gastät förpackning där livsmedel eller andra varor innesluts tillsammans med kväve, koldioxid eller annan inert gas, som skyddar mot framför allt oxidation.
 7. MIG-svetsning

  MIG-svetsning, typ av bågsvetsning, vanligen med argon som skyddsgas.
 8. luftfjäder

  luftfjäder, fjäder där fjädringen åstadkoms genom komprimering av en innestängd luftvolym.
 9. svetsning

  svetsning, sammanfogningsmetod där fogytorna upphettas och smälts ihop, varvid en fast förbindelse, svets, erhålls.
 10. förladdning

  förladdning, vid bergsprängning: inert material med tät struktur t.ex. lera, sand eller stenmjöl som anbringas ytterst i ett borrhål i syfte att höja sprängämnets verkan.