1. nascakulturen

    nascakulturen [naska-], förcolumbisk agrar kultur som blomstrade i floddalen Nazca i södra Peru ca 200–700 e.Kr. (den annorlunda stavningen används för att särskilja kulturen från det geografiska område i vilket den uppträdde).
  2. kretskort

    kret`skort subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: krets--kort-et
    Svensk ordbok