1. införsel

  införsel, juridisk term för den särskilda form av verkställighet av en betalningsskyldighet som består i att gäldenärens arbetsgivare åläggs att innehålla och till Kronofogdemyndigheten inleverera en viss del av gäldenärens lön eller motsvarande ersättning, som sedan används för att betala borgenären.
 2. införsel

  in`försel subst. ~n ORDLED: in--för-seln
  Svensk ordbok
 3. amerikanska inbördeskriget

  amerikanska inbördeskriget, krig 1861–65 mellan nordstater och sydstater i USA.
 4. transformation

  transformation, ärftlig förändring som betingas av införsel i en cell av främmande DNA som inkorporeras i mottagarcellens arvsmassa.
 5. pungdjur

  pungdjur, Marsupialia, infraklass däggdjur med ca 280 arter fördelade på sex ordningar och 18 familjer (se textruta).
 6. narkotikapolitik

  narkotikapolitik, samhällets åtgärder mot spridning av narkotika och narkotikamissbruk.

 7. utsökning

  utsökning, benämning på de olika former av tvångsvis verkställighet av dom eller annan exekutionstitel som den berättigade parten kan använda sig av om den förpliktade vägrar att frivilligt göra rätt för sig.
 8. Bilbao

  Bilbao, baskiska Bilbo, huvudstad i provinsen Vizcaya, Baskien, norra Spanien; 345 100 invånare (2016).

 9. alkoholpolitik

  alkoholpolitik, samhällets reglering av tillverkning, handel och försäljning av alkoholdrycker.
 10. New Orleans

  New Orleans, stad i delstaten Louisiana, USA, vid Mississippifloden; 389 600 invånare (2016), i storstadsområdet 1,3 miljoner invånare.