1. infall

  in`fall subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: in--fall-et
  Svensk ordbok
 2. infallsvinkel

  infallsvinkel, vinkeln mellan en stråle (t.ex. ljus- eller ljudstråle) som faller på en yta och normalen till ytan vid infallspunkten.
 3. infalla

  in`falla verb inföll infallit infallen infallna, pres. infaller ORDLED: in--fall-er SUBST.: infallande; infall (till 3)
  Svensk ordbok
 4. infallen

  in`fallen adj. infallet infallna ORDLED: in--fall-en
  Svensk ordbok
 5. infallsrik

  in`fallsrik adj. ~t ORDLED: in-falls--rik
  Svensk ordbok
 6. infallsvinkel

  in`fallsvinkel subst. ~n infallsvinklar ORDLED: in-falls--vinkl-ar
  Svensk ordbok
 7. elektronmultiplikator

  elektronmultiplikator, apparat som förstärker en svag ström av elektroner genom sekundäremission av elektroner från elektroder under spänning, dynoder.
 8. impuls

  impuls, biologisk term, se nervimpuls.
 9. postglacial

  postglacial, bildad, förekommande eller infallande efter en istid.
 10. proportionalräknare

  proportionalräknare, gasfylld detektor för mätning av joniserande strålning.